OFERTA
 

Terapia indywidualna dla dorosłych

Nie zawsze do rozwiązania życiowych problemów wystarczają własne siły i możliwości. Odczuwanie cierpienia psychicznego jest podstawą rozpoczęcia terapii. Bycie w kryzysie, stany depresyjne czy lękowe oznaczają zmaganie się z sytuacją, która wywołuje szereg konsekwencji dla dobrostanu psychicznego. Trudności w radzeniu sobie z emocjami, nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi, niska samoocena, wypalenie zawodowe czy stres to tylko jedne z możliwych powodów zgłoszenia się do psychologa. Terapia poznawcza-behawioralna pozwala na zmianę myślenia, która może pozytywnie wpłynąć na codzienne funkcjonowania i poprawić jakość życia.

 

Terapia indywidualna dla młodzieży (od 16 roku życia)

Pomoc dla osób w okresie dorastania dotyczy w szczególności takich obszarów jak zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia depresyjne i lękowe (fobie, OCD), zaburzenia odżywiania. Terapia obejmuje również naukę radzenia sobie z nieśmiałością, agresją, brakiem motywacji, relacjami z rówieśnikami i rodzicami czy problemami szkolnymi.

W zależności od rodzaju i nasilenia przeżywanych trudności ustala się czas trwania terapii. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu. W takim wypadku mogą okazać się wskazane indywidualne spotkania rodzica, bądź spotkania rodzinne.

Na pierwszą wizytę zapraszam rodzica lub opiekuna prawnego osoby poniżej 18 roku życia. Kolejne spotkania są zazwyczaj prowadzone z docelowym pacjentem.

Terapia grupowa

Proces grupowy to jedno z moich zainteresowań w obszarze psychologii klinicznej. Obecnie prowadzę grupę wsparcia dla rodzin osób w kryzysie psychicznym. Jeśli zastanawiasz się nad udziałem, skontaktuj się ze mną. Udział w grupie jest bezpłatny!

Poradnictwo psychologiczne

Niekiedy przeżywane trudności przysłaniają możliwe rozwiązania. Poradnictwo dotyczy przede wszystkim obszarów związanych z problemami w relacjach z bliskimi osobami (małżeńskimi, partnerskimi, rodzic-dziecko), bycia w kryzysie i innych, które nie wymagają terapii.

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Ofertuję fachowe prowadzenia warsztatów dla opiekunów małych dzieci, skoncentrowane wokół idei Porozumienia Bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga i rodzicielstwa bliskości. Przykładowe tematy spotkań: wyznaczanie granic, radzenie sobie ze złością (własną i dziecka), rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem, nagradzanie.

Zajęcia profilaktyczne

Z przyjemnością podejmuję się również pracy z młodzieżą w tematyce profilaktyki przemocy oraz osobami pracującymi z dziećmi w ramach zapobiegania krzywdzenia małych dzieci.